Ursynów na sportowo - Serwis sportowy Dzielnicy m.st. Warszawy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki.


Według artykułu 27 Ustawy o Sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z póz. zm) nakazuje organom administracji publicznej przy realizacji zadań publicznych (w tym także dotyczących kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystki) współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy – czyli organizacjami pozarządowymi - prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz określa formy tej współpracy.

Jednym z elementów współpracy są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym). Zazwyczaj konkursy ogłaszane są na wsparcie realizacji zadań, co oznacza, iż m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej część środków finansowych (np. 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskać z innych źródeł (czyli spoza budżetu m.st. Warszawy) pozostałą cześć. Nieliczne zadania są w pełni finansowane przez m.st. Warszawę, tzn. powierzane.

25 września 2014 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła program współpracy m.st. Warszawy w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program określa okres: realizacji programu, cel główny i cele szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, priorytetowe zadania publiczne, formy współpracy, tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, sposób realizacji programu, wysokość środków planowanych na realizację programu, informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji, sposób oceny realizacji programu.

KALENDARZ IMPREZ
SPORTOWO-REKREACYJNYCH
«   Styczeń   »
P W Ś C P S N
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Piłka nożna
Siatkówka
Koszykówka
Sporty walki
Piłka ręczna
Tenis
Taniec
Inne
Komercyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne
Stowarzyszenia kultury fizycznej
Inne organizacje związane ze sportem i rekreacją